De energietransitie; een uitdaging waarmee zowel gemeentes als burgers mee worstelen. Hoe wordt Nederland energieneutraal? Gemeentes hebben de opdracht dit op wijkniveau aan te pakken; met een wijkenergieplan. Gemeentes weten dat wijkvernieuwing het best te realiseren is als bewoners zich betrokken voelen; participatie. En om dit te garanderen, heeft GrEK samen met Grunneger Power en NMFG een aanpak ontwikkeld; De Coöperatieve Aanpak. 

Wijkenergieplannen; De Coöperatieve Aanpak

Coöperatief zijn doe je niet, dat bén je

Er zijn in de Provincie meer dan 50 energie- initiatieven gestart, door burgers zelf. Binnen deze initiatieven staat optimaal meedenken, -beslissen en -profiteren van verduurzaming in de omgeving centraal. In de coöperatieve wijk-energieaanpak worden de wensen van burgers en gemeentes samengebracht; het proces wat gemeentes nodig hebben wordt door burgers, voor burgers uitgevoerd. Mét ondersteuning van De Coöperatieve Aanpakkers.

Optimaal draagvlak, op z’n Groningst

De GrEK werkt echt samen met je nieuwe of bestaande initiatief. Vanuit de samenwerking die we al hebben met meer dan 50 partners profiteer je van het netwerk, de ervaring en kennis van je voorgangers en onze experts. Samen onderzoeken we de wensen van de buurt en organiseren we bijeenkomsten, workshops en andere inspirerende activiteiten. Samen resultaten halen en vieren.

Optimaal draagvlak op z’n Groningst.

Bewezen aanpak

Deze bewezen lokale methode zorgt voor: een transparant proces voor alle betrokkenen, vertrouwen, optimale verdeling van lusten en lasten als het gaat om energie-oplossingen, en draagvlak voor de energietransitie in gemeentes. Burgers worden betrokken gedurende het gehele proces, van initiatie tot realisatie. Optimaal draagvlak, op z’n Groningst.

Waar zijn De Aanpakkers?

Meer weten over De Coöperatieve Aanpak? Neem dan contact op met Harm Jan Prins, hij gaat graag met je in gesprek. Immers, aanpakken, dat doe je samen.

Coördinator Initiatiefbegeleiding en Externe samenwerking 

Telefoonnummer: 

050 2115199

harmjan.prins@grek.nl

De coöperatieve aanpakkers worden ondersteund door Provincie Groningen.

logo-grunnegerpower (1).png
GREK-VanOns-logo-transparant.png
logo-nmf groningen.png

Hand-outs

Hand-out verwarmingssystemen

Hand-out isolatie