De komkommer van de energietransitie


De komkommertijd ligt al weer een maandje achter ons, maar gek genoeg beginnen de praktische voorbereidingen van de dag van het inspiratie evenement van Noordelijk Lokaal Duurzaam op zaterdag 10 september met komkommers.

Die moeten geschild worden. ''Overdwars en niet in schijfjes'' zo instrueert Marian Kooistra van beterbio.nl, het bedrijf dat de catering voor het ons evenement verzorgt,

"Met lange stukken kun je beter broodjes beleggen...schijfjes rollen er altijd tussenuit"

En als later de 15 workshopleiders met de gesmeerde broodjes en een laptop in de hand hun lokalen en presentaties voorbereiden zie ik dat ze gelijk heeft. Er valt niets op de grond

Nadat voorzitter van NLD, Joan Stam haar welkomstwoord gehouden heeft trapt gedeputeerde Nienke Homan meteen ferm af: "we zijn hier met velen, maar dat moeten er nog véel en véel meer worden" Zij benadrukt dat de provincie wat de energietransitie betreft de slag naar 2020 samen met de aanwezige initiatieven wil maken.

Marjan Minnesma van Urgenda heeft ook haast. In tegenstelling tot de landelijke overheid die pas in 2050 de fossiele energie vaarwel wil zeggen zet zij uiteen dat we die doelstellingen al in 2030 zullen kúnnen en móeten realiseren. Daartoe heeft Urgenda een vijfstappenplan ontwikkeld onder het motto 'Wat kan ík doen?". Een handzaam en vooral persoonlijk stappenplan: Hoe je anders met wonen om kan gaan, anders met reizen, hoe je anders kunt eten, anders kunt produceren en hoe we anders energie op kunnen wekken. Meer hierover in het actieplan van Urgenda op urgenda.nl/visie/actieplan-2030

Piet Paulusma, de olijke 'oet morn!'-weerman liet zich, in de laatste lezing voor de aanvang van workshops, van zijn serieuze kant zien en deelde zijn toenemende zorgen over de klimaatverandering met een aantal indrukwekkende video's.

Na de lezingen was er ruim tijd voor de bezoekers om tijdens de workshops van de verschillende coöperaties en organisaties te zien en te ervaren of we hier in het Noorden al werkelijk in staat zijn de energietransitie die noodzakelijk boost te geven.

Een greep:

Kees Hummelen van zonnewal-oostwold.com beschreef hoe zijn coöperatie vanuit een probleem met geluidsoverlast van de A7 tot een oplossing kwam waarin meerdere elementen samenkomen.

In hun plan wordt de geluidswal voorzien van zonnepanelen

Tijdens de workshop 'De kracht van Duidelijke Marketing liet Grunneger Power zien hoe zij honderden inwoners uit Stad in een langdurende campagne hebben verleid om lid te worden. (foto Annemarie van Buuren)

Trynergie liet zien hoe je in je eigen omgeving successen kunt bereiken door op te treden als wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Zo ondersteunen ze direct verenigingen in hun werkgebied die baat hebben bij een lagere energierekening en starten ze zelf met het opwekken van duurzame lokaal geproduceerde energie. Dat kan een lokale energiecoöperatie voor een dorp of streek voor elkaar krijgen.

Stichting Samen Energieneutraal heeft een 10-stappenpan ontwikkeld om te komen tot energieneutraliteit op dorps- of buurtniveau.

Dit stappenplan gaat uit van een " schone energie-ontwerp" dat zowel maatregelen op huis- als dorps- gebiedsniveau omvat.

Een aantal dorpen en buurten in de Provincie Groningen heeft de aanpak omarmd en zet momenteel de eerste stappen.

De slag naar 2020, 2030 of 2050?

De lijst van workshops (15 in totaal) is langer uiteraard en gevarieerd, maar het viel op dat de meeste initiatieven het stadium van bliksemakties duidelijk voorbij zijn en zich richten op meer omvattende, strategische campagnes binnen een tijdspad dat naadloos aansluit bij het pleidooi van Nienke dan wel Marjan.

Ze hebben haast en niet zo'n beetje!

Bestond de energiebeweging een paar jaar geleden nog uit dunne en versnipperde plakjes komkommer...het tweede inspiratie evenement van Noordelijk Lokaal Duurzaam liet zien dat steeds meer coöperaties en energieinitiatieven in het Noorden in staat zijn het broodje van de energietransitie te beleggen met flinke samenhangende stroken duurzaam beleg.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square