Bijeenkomst Ruimte voor Nieuwe Energie Hoonhorst 1 april 2016


Een verlag van Esther de Waal, deelneemster excursie

  1. Presentatie GREK (Groninger Energiekoepel) door Sietske Schoen

GREK is bezig met opstarten en uitvoeren van nieuwe burgerenergieprojecten samen met NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam). Het is een sturend netwerk dat streeft naar een uitwisseling van kennis en ervaring. Waar wordt gediagnosticeerd dat kennis onvoldoende aanwezig is onder de initiatieven, daar wil GREK inspringen door kennis in het netwerk te voeden en deze kennis uitwisseling ook te faciliteren door het organiseren van o.a. workshops.

Noordelijk Lokaal Duurzaam wordt gevormd door de regiokoepels Ús Koöperaasje (Friesland), GREK (Groningen) en de Drentse Kei (Drente). Het is de nieuwe coöperatieve energieleverancier van het noorden sinds 2014.

Leden van de koepels zijn automatisch ook leden van NLD, en hebben zeggenschap in deze overkoepelende coöperatie. Elk van de provinciale koepels is voor een derdedeel eigenaar van NLD . Dorpsverenigingen en coöperaties krijgen 75 euro voor elke ingebrachte klant.

Presentatie Ruimte voor Nieuwe Energie door Tineke van de Schoor

Het project wordt gefinancieerd door RAAK voor de periode 2015-2017. Grassroots innovation daagt uit om het bestaande energiesysteem te vervangen. Er is een beweging gaande en dat moet verder gestimuleerd worden van een captive consumer naar een active prosumer, of anders gezegd van acceptatie van een overgang naar een duurzamer energiesysteem naar zelf doen.

De doelen van de community movement zijn democratie, bevordering van de regionale economie en duurzaamheid.

Het onderzoeksproject is gericht op grotere projecten en zoekt stimulansen en barrières die deze projecten tegenkomen. De geselecteerde casussen zijn:

Uitgelicht: Reggestroom

Het project bestaat uit 3 windmolens bij Hellendoorn voor lokaal verbruik. De molens zijn 140-145m hoog (worden de hoogste turbines op land), 1,5-3,5 MW, 28mln KW per jaar. Dit betekent dat de helft van de huishoudens in de gemeente voorzien kan worden met deze stroom. Ook de gemeente en de industrie zijn gepland als afnemers van de energie.

Men streeft bij dit project naar een koppeling van energieopwekking en recreatieve activiteiten zoals een klimwand en een uitkijkplateau. Ook is er een educatieve functie gepland door middel van een informatiecentrum waar o.a. scholen kunnen komen voor voorlichting.

Het project wil anders zijn dan de meeste grotere windprojecten (die bekend staan om weinig stakeholders en Not In My BackYard effecten) door een welbewuste lokale focus op lokale bedrijven, huishoudens en de gemeente, zodat het de regio ten goede komt.

Tinekes project kijkt naar hoe deze lokale focus gerealiseerd wordt en hoe NIMBY omgekeerd wordt naar participatie.

De MER (Milieueffectrapportage) is al uitgevoerd, men is niet zeker bij de presentatie of de vergunning nu al helemaal rond is of niet. Het project zit niet in het zoekgebied voor windenergie van de provincie. Het is dus niet het meest logische gebied voor een windproject en Overijssel heeft sowieso een lagere windpotentie. Maar: toch gebeurt dit project.

Het project houdt rekening met de mogelijkheden voor de toekomstige generaties. De turbine is voor 20 jaar en daarna kan de grond in principe weer in de staat teruggebracht worden waarin die nu is.

Er is participatie door crowdfunding om de gemeenschappelijkheid en het draagvlak te bevorderen. Dit vindt plaats in samenwerking met de Windunie.

Er is nu al een omgebouwde klassieke windmolen (generatoren ingebouwd zonder de molen te beschadigen of blijvend te veranderen). Deze molen maalt ook nog. De molen is een landmark voor duurzame energie in het dorp. Wim Diepeveen stuurt dit project aan. De analyse van Tineke gaat over de factoren en actoren die belangrijk zijn bij het succesvol ontwikkelen van dit project.

Presentatie Duurzaam Hoonhorst 2050 door Antje Kingma (Evert Jan Hof is ook aanwezig en vult aan)

In Hoonhorst wonen 700 mensen in de kern en 700 in het buitengebied. Het credo van Hoonhorst is: Denk breed, handel concreet! Al wat nodig is, is een goede visie, tactiek en timing. People, Planet en Profit zijn door de Hoonhorsters omgezet naar Gemeenschappelijk (sociaal), Groen (ecologisch) en Gezond (economisch haalbaar), omdat mensen beter kunnen relateren aan deze termen.

Toen het begon in 2009 is er een visiedocument gemaakt door 3 mensen (ondernemers) die elkaar getroffen hebben op een dorpsfeest, en is men vervolgens naar de gemeente gegaan om hen deze visie uit te laten voeren. Men is in gesprek geraakt met de gemeente. De gemeente heeft doorverwezen naar de wedstrijd voor het beste duurzame dorp van Overijssel, waaraan ook een geldprijs verbonden was van 1,5 mln. Voor de wedstrijd is een streekverhaal, rapport en filmpje met een toekomstvisie op 2050 gemaakt. De prijs is gewonnen, en later zijn er voor de uitvoering van het werk nog meer prijzen gewonnen, o.a. P-NUTS en de dorpsvernieuwingsprijs 2015.

Er zijn 17+ projecten uitgevoerd. Een voorbeeld is de installatie van zonnepanelen. Er zijn verschillende financiële constructies om toegankelijkheid te verhogen: kopen, kopen met lening en huren. Duurzaam Hoonhorst wilde ontzorgen en het systeem optimaliseren (optimale opbrengst investering van prijzengeld dat in het project gestoken is) door het opzetten van een informatiebalie voor de Hoonhorsters. Er zijn 1400 zonnepanelen geïnstalleerd.

Een ander voorbeeld is de houtgestookte dorpsverwarming voor de Potstal en de school. Bij de werkgroepen die deze 17+ projecten uitdenken en uitvoeren zijn meer dan honderd Hoonhorsters betrokken.

Feestjes en gezelligheid hebben een belangrijke verbindende functie (instelling: alles kan gevierd worden). De organisatie wil een aanjaagfunctie hebben en moet daarom goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Door de verbanden die zo informeel gelegd worden, vindt kruisbestuiving plaats tussen verschillende doelen en belangen. Er zijn veel verschillende intenties, drives en talen, dus verbinden is essentieel.

In de projecten moet je het simpel houden, partners zoeken (buiten je straatje), aan de slag gaan, en blijven communiceren. Ook als je dorp of wijk geen Hoonhorst is, kan je opzoek gaan naar bestaande netwerken en gedeelde belangen (b.v. zet iets op met je breiclub of hockey). Mensen moeten een kleine afstand ten opzichte van elkaar hebben, en je moet uitstralen dat je iets wilt als je wilt dat er iets van de grond komt.

Hoonhorst ontvangt ook veel studenten voor o.a. bachelorprojecten, en haalt ook expertise voor experimenten rondom (technische) projecten uit deze samenwerkingen met hogescholen en universiteiten (b.v. haalbaarheidstest met verschillende technologieën).

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square