Deur wagenwijd open voor energieneutraal Wirdum


grek_wirdum_05-1024x577.jpg

WIRDUM – Het is een monter gezelschap in het Wirdumer dorpshuis en zodra Arjen de Vries op het nippertje binnenglipt, wordt op maandag 11 mei jl. het overleg met als inzet een energieneutraal dorp gestart. Roelof Lanting (secretaris GrEK) merkt nog vlug op dat de deur – die uit zichzelf steeds dichtvalt – vooral open zou moeten blijven voor eventuele laatkomers, waarop Arjen deze in een handomdraai vastpint met de rugleuning van een lege stoel. Een daadkrachtig begin van een veelbelovende bijeenkomst.

Uit alles blijkt dat de projectgroep, die sinds kort is samengesteld met als doel het dorp Wirdum in de gemeente Loppersum energieneutraal te krijgen, de koppen bij elkaar steekt om juist zo gauw mogelijk de handen uit de mouwen te kunnen steken. Gertjan Roessink, secretaris van Vereniging Dorpsbelangen, doet het alvast even voor tijdens het inschenken van de nodige smeerolie.

Eensgezind en betrouwbaar

Samen met vertegenwoordigers van Samen Energie Neutraal (SEN) en GrEK worden onder voorzitterschap van Jannes de Lange de vooraf rondgestuurde agendapunten zeer adequaat en bovendien in fiks tempo stuk voor stuk afgehandeld. Daarbij is sprake van strak overleg, over en weer doorvragen waar nodig en helder professioneel advies van de zijde van zowel GrEK als SEN op ieder moment dat hiertoe de behoefte wordt uitgesproken. Zo stelt Roelof namens GrEK dat de keuze voor een dorpscoöperatie als rechtsvorm het voordeel heeft dat hiermee subsidies kunnen worden verkregen van overheden, terwijl dit als dorpsvereniging waarschijnlijk niet of nauwelijks gaat lukken. Verder kan Jurr van Dalen namens SEN de leden van de projectgroep Wirdum Energieneutraal er bijvoorbeeld van verzekeren dat niet alleen huiseigenaren maar ook huurders in aanmerking komen voor een gezamenlijke, duurzame energieplanning.

Niemand wordt dus uitgesloten van deelname, wat de vrijwilligers van deze projectgroep merkbaar positief stemt. Adrie de Wit denkt dan ook even hardop en gaat vliegensvlug de locaties van alle huurpanden in het dorp langs. Dat neemt overigens niet weg dat er nog steeds voldoende animo moet zijn, want ook al is het geen ijzeren wet, stellen Jurr en Roelof eensgezind, een minimum van dertig procent Wirdumers valt volgens beide heren toch wel te beschouwen als realistisch uitgangspunt voor een zelf op te richten succesvolle dorpscoöperatie.

Uit eigen beweging

Om dit voor elkaar te boksen staat de projectgroep uitgebreid stil bij een op te stellen brief die bij de eerstvolgende editie van de dorpskrant zal worden verspreid. De belangrijkste punten? Op termijn lagere woonlasten, verbeterd wooncomfort, een schoner milieu en saamhorigheid. Dit met name informerende, maar ook zeker motiverende schrijven gaat vergezeld van een enquête, die in het kader van wetenschappelijk onderzoek is samengesteld door Anne Huizinga van de RuG. Voor alle helderheid wordt in de brief nog expliciet vermeld dat invullen van de vragenlijst tot helemaal niets verplicht, maar puur bedoeld is om de stemming ten aanzien van een duurzaam Wirdum op het gebied van zelfstandige energievoorziening nu eens concreet te gaan peilen. De verwachtingen binnen de projectgroep zijn hoopvol, want op de laatste voorlichtingsbijeenkomst over dit thema in april, uit eigen beweging georganiseerd door Stichting Dorpshuis Wirdum en Vereniging Dorpsbelangen, gaven de aanwezige Wirdumers al ruimschoots blijk van hun oprechte belangstelling. Ook de gemeente Loppersum liet zich toen niet onbetuigd met de toezegging maximale steun te verlenen.

De sfeer blijft heerlijk ongedwongen. Op zeker moment barst aan tafel een lachsalvo uit, dat tegelijk lijkt te dienen als eindschot van een geslaagde poldersessie. Kortom, na pakweg twee uur spijkers met koppen slaan is de stemming nog altijd even optimistisch in het Wirdumer “Dörpshoes” – en ook al is er op deze maandagavond verder niemand meer komen langswaaien, het moge duidelijk zijn dat GrEK samen met andere voorvechters van lokale duurzaamheid zorgt dat de deur altijd openstaat.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square