Station Zuidbroek, halte GrEK


2015-05-13 19.45.53.jpg

ZUIDBROEK - Op de grens van de Ommelanden en de Veenkoloniën hield GrEK afgelopen woensdag 13 mei haar derde algemene ledenvergadering in het pas gerestaureerde stationsgebouw van Zuidbroek. In de ruimte waar ooit ijverige spoorwegbeambten de razendsnelle locomotieven over de nieuwe sporen moesten zien te leiden kwamen zo'n twintig leden van aangesloten coöperaties bijeen om GrEK met eenzelfde voorvarende koers door het energielandschap van de provincie te loodsen...

En... er was ook een conducteur!. Kees Hummelen, hoogleraar bij de RUG en als zodanig betrokken bij het onderzoek naar plastic zonnecellen, gaf uitgebreid en bevlogen college over

de ontwikkelingen en toepassingen van zonne-energie. "Wij staan nog maar aan het begin" betoogde Kees. ''We hebben het vermogen om de energie van de zon met behulp van uiteenlopende materialen steeds efficiënter om te zetten in electriciteit." Met een paar, op het eerste gezicht complexe, grafieken toonde hij aan dat het rendement de komende jaren haast steil omhooggaat, zodat de complete energiebehoefte wereldwijd met gemak gedekt kan worden.

Enkele snelle berekeningen van Kees werden kritisch onder de loep gelegd, maar uiteindelijk kwamen ook de mensen die wisten hoe ze in hectares of bunders moesten denken tot de conclusie, dat we hypothetisch uiteindelijk maar een klein deel van onze polders in het noorden van de provincie met zonnepanelen hoefden uit te rusten om hier aan de eigen energiebehoefte te kunnen voldoen.

Kees sloot dan ook af met de woorden: ":Het wordt tijd dat we hier in Groningen niet meer een meter ónder de grond denken, maar over een meter bóven de grond. Dan komen we er wel.

2015-05-13 19.47.47.jpg

Ondertussen stond Roelof Lanting vanuit het seinhuis op wacht om te zien of er nog wat verlate leden naar binnen geloodst moesten worden en toen dat inderdaad het geval was, begon, na de pauze de werkelijke vergadering.

Ada, voorzitter van GrEK, schetste enthousiast de positie waarin GrEK zich sinds de laatste algemene ledenvergadering bevind:" We zijn gegroeid met vier aangesloten initiatieven en het ziet er naar uit dat we stormachtig blijven groeien. Ondertussen zijn we in gesprek met provincie, milieufederatie, hogeschool en wat bedrijven omdat er aan allerlei kanten geld begint los te komen om een energietransitie in Groningen mogelijk te maken. GrEK wordt daarbij als serieuze partner en instrument gezien en gewaardeerd. Het zou gek lopen als zich dat niet vertaald in een organisatie met betaalde en professionele krachten, die we, wat dat laatste betreft, overigens al in huis hebben op dit moment.

Het financiële jaaroverzicht en de bijbehorende begroting, zoals die door Joris de Winter, de penningmeester, werd gepresenteerd ging nog uit van bescheiden inkomsten, waarbij overigens al wel een kleine onkostenvergoeding voor de vrijwilligers van GrEK op de uitgavenlijst prijkte.

De leden van Grunneger power, de coöperatie die zelf al grotere projecten beheert, adviseerden het bestuur dan ook snel met een ruimere begroting te komen die gebaseerd is op de projecten die in het verschiet liggen.

2015-05-13 19.47.13.jpg

Met algemene stemmen werd daarna Hennie Schoenmaker, afkomstig van Vereniging Dorpsbelangen uit Mensingeweer in het bestuur gekozen. Zij neemt de plaats in van Martin van der Kooij, die zijn werkzaamheden voortzet op het projectbureau aan de Waagstraat en waar hij op dit moment tijdelijk projectcoördinator Philip kocken, die inmiddels herstellende is van een spieraandoening, vervangt.

Met het eigen energiebedrijf Noordelijk, Lokaal, Duurzaam gaat het goed. Joan Stam, de vertegenwoordiger van GrEK in het NLD-bestuur kon meedelen dat we wat verkoop van groene stroom op het break-even point aangeland waren, maar dat het nu tijd werd naar de toekomst te kijken. Er komt een kleine marketingcampagne om het energiebedrijf meer gezicht in de provincie te geven, maar we moeten met het bedrijf nu ook een wat steviger democratische structuur gaan neerzetten.

Grunneger Power had daar wel uitgesproken ideeen over en bood aan met twee afgevaardigden mee te willen gaan naar de ALV van NLD. De vergadering stemde daar welwillend mee in en gaf de delegatie van het bestuur, eén lid van Zijldijk en de twee leden van Grunneger Power de opdracht mee ook verder mee te denken aan een, op de toekomst gerichte, duurzame organisatiestructuur van het energiebedrijf.

Inmiddels was het 22.30 uur geworden. De rondvraag kon nog net afgehandeld worden voordat het fluitsignaal van de trein naar Groningen vlak onder het raam over het perron zou schellen.

"Halte GrEk. Reist u met de GrEK-jaarkaart? Denkt u er dan bij het instappen aan of u ingechekt heeft?" mompelde Roelof nog en hij bleef alleen achter in het stationsgebouw: de kopjes moesten nog afgewassen worden tenslotte!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square