Programma Energieparticipatie - PEP

Het programma Energieparticipatie is het Groningse programma voor de lokale energietransitie. We noemen dit programma ook wel PEP. PEP is ontstaan vanuit het succes van het vorige programma, Lokale Energietransitie. En nu zetten we het succes door: meer lokaal, meer participatie, meer innovatieve verduurzaming, en een bestendige en professionele sector. Kortom: een energieneutrale provincie vormgegeven door Groningers.

 

“Sluit je vandaag nog aan bij een lokaal initiatief en draai mee aan de knoppen in ons lokale energieprogramma.”


- Steven Volkers, Energiecoöperatie Grunneger Power.

Hoe pakken we dit aan?

We willen meer Groningers betrekken bij de lokale energietransitie. De energietransitie is een enorme opgave, waar we iedereen bij nodig hebben. Veel Groningers zijn al bezig. Met dit programma verbreden we dit naar meer mensen, zodat de energieneutrale provincie wordt gerealiseerd door Groningers. Dit doen we met verschillende soorten projecten over bijvoorbeeld: bewustwording, het enthousiasmeren van je buren, en de energietransitie toegankelijk maken voor iedereen.

We gaan meer en innovatiever verduurzamen. De ambitie is een energieneutrale provincie Groningen in 2030. Daarvoor moeten we sneller en slimmer verduurzamen. Met het programma zetten we in op de warmtetransitie, het onderzoeken van slimme oplossingen zoals opslag, het vinden van oplossingen voor technische obstakels, en minstens zo belangrijk: het besparen van energie en lokaal opwekken van meer duurzame energie.

We bouwen aan een bestendige en professionele lokale energiesector, zodat Groningers in de toekomst een belangrijke rol spelen in het opwekken van hun eigen energie. We werken aan een sterke positie voor lokale energie-initiatieven binnen de energietransitie door: de samenwerking tussen energie-initiatieven en gemeenten te stimuleren, energie-initiatieven te helpen met verdien- en groeimodellen om te professionaliseren, en door het opbouwen en delen van kennis in de regio. Om lokale initiatieven, experts en kennisinstellingen zo goed mogelijk samen te brengen, faciliteren we leergemeenschappen met verschillende thema’s. Een plek waar praktijk en theorie samenkomt en waar samen geleerd en ontwikkeld wordt. 

 

Ben jij ook enthousiast? Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met de GrEK, Hanna de Vries via hanna.devries@grek.nl. of Janneke Wolkorte via j.wolkorte@nmfgroningen.nl

Partners

Het programma Energieparticipatie, onderdeel van het Nationaal Programma Groningen, wordt uitgevoerd door de Groninger Energiekoepel (GrEK) in samenwerking met Natuur en Milieufederatie Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power.

 

Dit doen we samen met lokale energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden, midden- en kleinbedrijf.

Samen zijn wij de coöperatieve energiesector.