Provincie Groningen

 

Sinds 1 augustus 2015 werkt de provincie samen met netwerkbeheerder Enexis/Fudura rond het project Buurkracht. Gezamenlijk hebben zij bij GrEK een buurtbegeleider aangesteld die in het bevingsgebied lokale initiatieven op het gebied van bottom-up energietransitie werft en ondersteunt. Het programma DuurzaamDoor (DD) wil aanhaken bij provinciaal beleid en stimuleert daarbij netwerkvorming en de samenwerking rond duurzaamheidsthema's.

Buurkracht 

 Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker, voordeliger en gezelliger. Er zijn meer dan 120 buurten en dorpen in Nederland actief en er komen elke week nieuwe bij. In Groningen zijn omstreeks 20 dorpen betrokken.

Meer informatie: www.buurkracht.nl.

Hanzehogeschool Groningen

 

Als consortiumlid maakt de Groninger Energie Koepel deel uit van het project “Ruimte voor Nieuwe energie”. Het project wordt aangestuurd vanuit het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool. 

Het onderzoek richt zich op  samenwerkingsverbanden tussen het MKB en coöperaties. In april 2016 werd een gezamenlijke excursie naar Duurzaam Hoonhorst georganiseerd.

Rijksuniversiteit Groningen

 

In 2015 hebben we met de Rug een tweetal workshops georganiseerd voor leden van cooperaties, waarbij het omzetten van idealen naar een concrete aanpak uitgangspunt was. Een en ander resulteerde in een op maat gesneden aanpak voor verschillende groninger dorpen. In deel twee onderzochten we de relaties die we daarvoor nodig hebben en hoe we gezamenlijk op moeten trekken met de overheden.

Kleinschalige windenergie

 

In Nederland produceren in totaal 11 bedrijven kleinschalige windmolens. Ze zijn georganiseerd in de NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie. In onze regio zijn daar onder andere EAZWind en FortisWindEnergy bij aangesloten.

 

EAZWind produceert een molen met hoog rendement en heeft op dit moment tientallen molens voor agrariërs in productie  Fortis is een bedrijf met 40 jaar internationale ervaring in molens van klein tot groot, off- en in grid. 

 

Samen met GrEK wordt een businessmodel ontwikkeld om kleinschalige windenergie ook voor coöperaties in te kunnen zetten om een uitgebalanceerd decentraal energienetwerk in de provincie te realiseren.

 

Ook met andere windmolenproducenten werkt GrEK zo veel mogelijk samen, om op die manier voor onze coöperaties een optimale begeleiding te kunnen geven.

 

 

Natuur en Mileufederatie Groningen

 

De Natuur en Milieufederatie Groningen werkt toe naar een duurzame samenleving die rekening houdt met de draagkracht van natuur, landschap en milieu. Samen met de Vereniging  Groninger Dorpen heeft zij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts opgericht. GrEK gaat nauw samenwerken met NMF bij de uitvoering van het provinciale programma Lokale Energitransitie 2016-2020 

Groninger Dorpen

 

Groninger Dorpen is een vereniging die opkomt voor de belangen van dorpen in Groningen en hen ondersteunt bij het opstellen van een dorpsvisie. In het najaar van 2015 zijn er met GrEK, Buurkracht en het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts verspreid door de provincie drie goedbezochte thema-avonden georganiseerd over de mogelijkheden van energiebesparing en energieopwekking. Voor het najaar van 2016 staat een vervolg op stapel.

Het Energieloket Groningen​

 

Het Energieloket Groningen is een digitaal platform waarop burgers de weg gewezen wordt naar lokale energiebesparende maatregelen. Elke Groninger gemeente heeft er een. GrEK en Buurkracht worden op de site van het loket doorgelinkt als mogelijkheid om in je dorp samen aan de slag te gaan. Tijdens de succesvolle warmtetour-avonden georganiseerd door het Energieloket waren wij ook vertegenwoordigd.

Stichting Samen Energie Neutraal

 

SEN werkt bij het energieneutraal maken van dorpen vanuit een "woonlastenbenadering": energiebesparing (en evt energieproductie) moet de woonlasten nu en in de toekomst verlagen en de levensduur van de woningen verlengen. Het accent ligt op het energieneutraal maken van het betrokken dorp en gebruik maken van al bestaande initiatieven, die daaraan bijdragen.