Goede Start Training

Initiatiefnemers zijn koplopers in duurzaamheid. Voor initiatiefnemers is het betrekken van middengroepen belangrijk, want je hebt een meerderheid nodig voor een geslaagd wijkenergieplan of voor een goede businesscase.

 

Hoe bereik je als koploper de middengroepen? Om nieuwe initiatieven op weg te helpen, is de Goede Starttraining ontwikkeld waarin we onderzoeken hoe initiatiefnemers hun buurtgenoten enthousiast krijgen voor de plannen die zij hebben.

Neem contact op met GrEK voor de Goede Starttraining

Goede Start Training bestaat uit drie sessies van 1,5 uur. In de eerste sessie onderzoeken we hoe we de middengroepen betrekken bij lokale energieprojecten. Het doel is om ruimte voor ze te maken binnen de eigen coöperatie of het eigen team van initiatiefnemers.

 

In de tweede sessie splitsen we de groep. De ene helft van de groep maakt een plan van aanpak voor het energieproject.

De andere groep houdt zich bezig met gedragsverandering. We bekijken welke factoren van invloed zijn op gedrag, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het vergroten van draagvlak voor energieprojecten.

 

In de laatste sessie van de Goede Starttraining doorlopen we de klantreis die TNO opstelde voor aardgasvrij wonen. We bespreken welke stappen uit de klantreis van toepassing zijn voor beslissingen die bewoners nemen over isolatie of energie opwekken. 

Voor elke stap  stellen we een communicatieplan op. Na de Goede Starttraining hebben de initiatieven een plan van aanpak en een communicatieplan op zak, zodat zij goed voorbereid zijn voor hun energieproject.