Bekijk de GrEK-talks: korte interviews over ledenwerving, draagvlak en communicatie. Lees de stukjes hieronder en laat je informeren en inspireren. Klik op de plaatjes om de films af te spelen.

GrEK-Talks; korte interviews over ledenwerving, communicatie en draagvlak

De Groninger Energie Koepel (GrEK) is opgericht door Groningers die samen met hun dorp of buurt energie opwekken en besparen. Eén van de eerste initiatieven ontstond zes jaar geleden in Garnwerd. 30 inwoners plaatsten zonnepanelen op het dak van een lokale ondernemer. Dat is goed voor de portemonnee. Bovendien blijft het mooie uitzicht behouden, want de inwoners van Garnwerd bepaalden zelf waar de energie wordt opgewekt. GrEK maakte een inspirerende film over de energie-ambities van GLOED (Garnwerd Lokaal Onafhankelijk en Duurzaam).

 Houd bij klimaatcommunicatie er rekening mee dat iedereen zijn eigen automatische reacties op problemen heeft. Mensen die het gevoel hebben dat ze het probeem niet aankunnen, zullen soms het probleem negeren of het oplossen ervan uitstellen. Als energie-initiatief werk je aan bewustwording. Hoe kun je dat het beste doen? Hoe kun je laten zien wat lokaal mogelijk is binnen de energietransitie? Hoe geef je hoop en handelingsperspectief?

Veel energiecoöperaties hebben het al gemerkt: het is lastig om dorpsgenoten in actie te krijgen. Het schrijven van persberichten, het uitdelen van folders: het levert mondjesmaat nieuwe leden op. GrEK ging op bezoek bij Fleur Goedkoop en Jacob Dijkstra, zij onderzochten de mate waarin lokale initiatieven onderdeel zijn van het sociale leven in hun dorp of buurt. Aan de hand van de onderzoeksresultaten doen zij een aanbevelingen. 

Stel, je zit bij een energiecoöperatie en je wilt meer buurtgenoten betrekken bij jouw energie-ambities. Hoe pak je dat aan? Energiecoöperatie Trynergie uit Trynwâlden (Friesland) heeft een orginele aanpak. De opbrengst van de coöperatief opgewekte energie gaat naar de voetbalvereniging. Iedereen die stroom krijgt van Trynergie, steunt dus tegelijk het plaatselijke verenigingsleven.

Je bent vrijwilliger bij een buurt-initiatief of een energiecoöperatie en je wilt bewoners betrekken bij opwek- of bespaaracties. Om zoveel mogelijk buurtgenoten te enthousiasmeren is het belangrijk dat je kijkt naar de samenstelling van jouw team. Zijn er genoeg vrijwilligers om de taken goed te verdelen? En hebben alle vrijwiligers kwaliteiten die elkaar aanvullen, of mis je nog kennis en vaardigheden? In deze video legt Djoera Eerland van Buurkracht uit wat een buurtteam succesvol maakt.